Cicle Formatiu de Grau Superior

Vitivinicultura

1670525273831

Aquests estudis capaciten per organitzar, programar i supervisar la producció vitícola i les operacions d’elaboració, estabilització i envasat de vins i derivats, aplicant els plans de producció, qualitat, seguretat alimentària, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, d’acord amb la legislació vigent.

Relació de Mòduls Formatius/Hores i Modalitat

Mòdul Formatiu

Hores

Modalitat

M1. Viticultura**

220h

a distància

M2. Vinificacions**

132h

a distància 

M3. Estabilització, criança i envasament **

165h

a distància

M4. Anàlisi enològica**

132h

a distància

M5. Indústries derivades **

99h

a distància

M6. Tast i cultura vitivinícola **

132h

a distància

M7. Comercialització i logística en la indústria alimentària

66h

a distància

M8. Legislació Vitivinícola i Seguretat alimentària

66h

a distància

M9. Gestió de la qualitat i ambiental en la indústria alimentària

66h

a distància

M10. Processos bioquímics **

110h

a distància

M11. Formació i Orientació Laboral (FOL)

66h

a distància

M12. Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE)

66h

a distància

M13. Projecte en la indústria vitivinícola 

297h

a distància

M14. Formació en Centres de Treball (FCTs)

383h

presencial

Tutoria*

66h

a distància

*La UF de tutoria té una dedicació horària addicional al currículum i es distribueix en els dos cursos. 

**Aquests mòduls formatius poden tenir sessions presencials recomanades, però de caràcter voluntari.

Com hi puc accedir?

Poden accedir al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Olis i Vins les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

Sortides Acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic/a de grau superior de vitivinicultura.  La superació d’aquests estudis permet accedir:

  • Qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d’admissió que s’estableixin.
  • Als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions que s’estableixin.

Notícies relacionades